Engagera dig


Vi är ett växande parti, vårt medlemsantal ökar stadigt och fler och fler vill bli aktiva och engagera sig för ett grönare Täby. Välkommen du också! Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig. 

Informationsmejl och kallelser till möten
Vi vidarebefordrar information om vad som händer i MP Stockholmsregionen varannan vecka. Kallelser och inbjudningar till medlemsmöten, kommunfullmäktige och ledningsgruppsmöten skickas ut då det är aktuellt. Har du ytterligare funderingar och vad som är på gång kan du mejla till taby@mp.se

Kom på ett medlemsmöte!
Några gånger per termin anordnar vi medlemsmöten med intressanta gäster eller aktuella ämnen som tas upp. Kallelsen (inbjudan) skickas ut via mejl minst en vecka i förväg. Här diskuterar vi aktuella frågor och fattar beslut som rör föreningen. Du är varmt välkommen även om du inte är medlem. Välkommen, vi bjuder på fika!

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigemötena är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Ledningsgruppsmöte
MP Täbys ledningsgrupp diskuterar föreningsfrågor och evenemang. Du som vill är välkommen att delta på mötena.

Ung och grön?
Är du ung och vill engagera dig i gröna frågor? Vi har ingen Grön Ungdoms avdelning i Täby men vill gärna att det startas upp en kontakta jacko.nilsson@mp.se så får du veta mer.

Välkommen till oss!


Gilla MP Täby på facebook