Vår politik

Vår vision är att Täby ska vara en långsiktigt hållbar kommun som tar ansvar för människor och miljö.   
Läs vårt valmanifest här

"Vi ska ta vår del av ansvaret för att minska klimatpåverkan och fatta beslut som kommer att påverka vårt samhälle i positiv riktning under lång tid. Det krävs kraftfulla åtgärder nu för att minska framtida miljöproblem. Hur vi hanterar miljön och klimatet nu, avgör barnens framtid".

Hållbar utbyggnad av Täby kommun
Vi arbetar för en måttfull och välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­ och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför ska vi fortsätta att satsa på Roslagsbanan och planera för Tunnelbana till Täby samt utöka tvärförbindelserna

Skola och utbildning
Med höjd skolpeng vill vi bidra till att fler lärare kan anställas så att klasserna kan göras mindre och eleverna kan få mer lärartid.

Kvalitet i äldreomsorgen
Täbys äldre är värd en omsorg där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och med en personaltäthet som säkrar tryggheten. Prioritering av byggande av fler vård- och omrsorgsboende och gärna med kommunala utförare. 

Giftfri vardag
Kemikalier finns i nästan allt som som vi kommer i kontakt med. Vissa kan skada hormonsystemet och hjärnans utveckling. 


Comments