Presentation av oss

Vilka är vi i MP Täby?

Postadress

Täby kommun
183 80 TÄBY

Telefon: 08-7585918
E-post: taby@mp.seGruppledare

Elisabeth Johansson

Rolf Öberg


Sammankallande/ Ordförande

Eva Pethrus

Henry Väljä


Ledningsgrupp i Täby

Ann Wennström 

Elisabeth Johansson

Kerstin Espman

Lisl Giertz

Marie Stegard Lind

Malin Karlsson

Nina Larsson

Niclas Evén

Rolf Öberg

Thoman Elevant


Kommunfullmäktige i Täby
Följande sitter i Täby kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

Eva Pethrus

eva_pethrus@hotmail.com 

Plats nr. 1 , personvalskryssad

Vem är du?


Mitt namn är Eva Pethrus och är 50-årig 3-barns mamma från Täby Kyrkby som jobbar nationellt och internationellt med skolutvecklingsfrågor.

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

Jag drivs av att skapa ett bättre samhälle för våra barn via att utveckla en hållbar skola. En skola och förskola som är giftfri för våra barn men inte minst ger åtkomst till arbetsmarknaden genom att säkra att barnen får den bästa utbildningen. Vi behöver en skola som inkluderar alla barn i kunskapssamhället, stärker deras kunskaper och förmågor men också är relevant.

Niclas Evén


niclas.even@gmail.com

Plats nr. 2

Vem är du?

Mitt namn är Niclas Evén och jag har varit medlem i Miljöpartiet sedan 2006. Till vardags arbetar jag som gymnasielärare i Täby och ibland kan jag även synas bakom ratten på en SL-buss. På frivillig basis hjälper jag till i kyrkan med bland annat läxhjälp och konfirmandarbete.

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

 Jag vill verka för ett hållbart samhälle. Hur vi får ett hållbart samhälle är inte självklart men vi skulle kunna börja med  två aspekter: 1) en hållbar miljöpåverkan (vi kan inte påverka miljön mer än att den kan återhämta sig) och 2) ett  mellanmänsklig hållbart samhälle (ex.vis mer personal i vård, omsorg och skola).

Malin Karlsson


malin.karlsson@mp.se

Plats nr. 3

Vem är du?

Malin Karlsson heter jag, är 34 år & utbildad informatör. Medlem i Miljöpartiet sedan 2008 och valdes till oppositionsråd 2010. Sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden. Jag arbetar heltid med Miljöpartiets politik i Täby men är även engagerad på regional nivå. I april månad 2014 valdes jag till Trafik-politisk talesperson för Miljöpartiet i SLL.

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

Jag brinner för stadsbyggnadsfrågor och jag vill fortsätta att arbeta för en välplanerad expansion av Täby med fler hyreslägenheter, energieffektiva byggnader samt ett väl utbyggt nät av cykel­- och gångvägar. Det ska vara enkelt att åka kollektivt därför satsar vi på Roslagsbanan och Tunnelbana till Täby samt utökade tvärförbindelser.

Rolf Öberg


Plats nr. 4

Vem är du?

Jag är gymnasielärare, som varit aktiv i Täbypolitiken sen 1998. Jag har alltid varit aktiv i olika föreningar. Mest inom idrottsrörelsen, men även andra föreningar. 1984 flyttade jag till Täby. Först bodde jag i villa i Ensta, men sedan 1998 bor jag i lägenhet i Åkerby.

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

Skol-, energi-, stadsbyggnad-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor. Som naturvetare är jag naturligtvis intresserad av miljöfrågor och stadsbyggnadsfrågor. Med rätt beslut kan vi lämna över ett samhälle i gott skick till nästa generation.

Lisl Giertzlisl.giertz@gmail.com

Plats nr. 5

Vem är du?

Jag är 70 år och har bott i Täby sedan 1974, är psykolog och gymnasielärare. Har arbetat i kommunen sedan 1978, i många år som lärare och sedan som vice ordf/ordf för Lärarnas Riksförbund i Täby. Har representerat LR i barn- och grundskolenämnden (BGN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN). Jag är nu ersättare i kommun-fullmäktige och har insynsplats i BGN.   

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

Frågor om barn och ungdomar. Hög kvalitet och god arbetsmiljön inom Täbys skolor. Att hushålla med våra ändliga resurser och vårda miljön är självklart, därför gick jag med som aktiv i Mp vid förra valet. Täbys invånare ska ha möjlighet till insyn i utvecklingen av Täby. Därför är medborgardialog viktigt. Mer kollektivtrafik och fler hyreslägenheter.

Thomas Elevant, Förste ersättare i kommunfullmäktige


t.elevant@telia.com

Vem är du?

Jag är 71 år, har 5 barn, 4 barnbarn och bor i Näsbypark. Har kört buss, vickat som lärare samt jobbat med fysikalisk energiforskning på KTH och vid flera internationella laboratorier i 40 år. Sitter i Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskydds-nämnd, SRMH. Motionerar regelbundet, äter gärna vegetariskt och njuter av god musik.

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

Täby är en fantastisk kommun och jag vill minimera våra fotavtryck till kommande generationer.  Vill arbeta för att Täby skall få T-bana, Bussbanor, fler cykel- och gångstråk, miljövänlig hållbar uppvärmning, hållbara stadsdelar, rent badvatten, behålla härliga grönområden samt bra skolor och äldreomsorg.  

Kerstin Espman, Andre ersättare i kommunfullmäktige


kerstineespman@gmail.com

Vem är du?

Jag flyttade till Täby 1978, vilket jag aldrig ångrat. Täbys fantastiska natur ger rika möjligheter till friluftsliv och samtidigt närhet till storstaden.

Jag är 67 år och som yrkesverksam arbetade jag som leg.sjukgymnast och praktikinnehavare. Mina dagar idag är fyllda av ett stort umgänge, flertal idrotter och sist men inte minst 6 barnbarn samt ett engagemang i miljöfrågor.

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

Jag vill att kollektivtrafiken ska bli väsentligt bättre i Täby med bl.a T-bana till Arninge och att vi satsar på att Täby ska bli den klimatsmarta stan på landet!

Robert Metell, Tredje ersättare i kommunfullmäktige 

robert@metell.se

Vem är du?

Jag är född och uppvuxen i Täby men har under större delen av mitt vuxna liv varit bosatt i Centrala Stockholm. För några år sedan flyttade jag tillbaka till Täby och bor nu i Kyrkbyn med fru och tre barn – 8, 11 och 21 år fyllda. Jag arbetar som Arkitekt i eget företag. 

Vilka frågor vill du driva inom kommunpolitiken?

En av många frågor jag skulle vilja verka för i Täby är en ökad insyn och tillgänglighet till Kommunens verksamhet så att vi får en bredare delaktighet och fler kan ges möjlighet att påverka de beslut som rör våran framtid.  
Jag är född och uppvuxen